Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/6/11

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 49

Θεσσαλονίκη  10/06/2011

Προς:

1.    Τις υπηρεσίες όπου υπηρετούν τα μέλη μας
2.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & Αρμός
3.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
4.    ΤΕΕ & Ενημερωτικό δελτίο
5.    Συλλόγους Μηχανικών

NEA ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Κατά την 10η/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ., μέχρι το τέλος της θητείας, είναι η παρακάτω:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.    Πρόεδρος: Αραβίδου Κική - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
2.    Αντιπρόεδρος:  Μαργαριτόπουλος Μαργαρίτης - Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
3.    Γεν. Γραμματέας:  Φουντουλίδου Λένα - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
4.    Ταμίας:  Ζηκοπούλου Ηλέκτρα - Αρχιτέκτων Μηχανικός
5.    Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:  Λαβασά Σοφία - Πολιτικός Μηχανικός
6.    Μέλος:  Ανδρεάδου Παρθένα - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
7.    Μέλος:  Μακνέα Κριστίνα - Χημικός Μηχανικός
8.    Μέλος:  Μακρής Χρήστος - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
9.    Μέλος:  Τσιωνάς Γιάννης - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός


 Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
 
 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου