Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/3/18

Επικαιροποιημένα Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων


 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                           Αθήνα,    13-3-2018

Αρ. Πρωτ.: 7319                                                    Προς:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για                                                                                        ενημέρωση των μελών.
                                                                            
Θέμα : Επικαιροποιημένα Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

          Συνάδελφοι αναρτούμε επικαιροποιημένα παραδείγματα υπολογισμού Συντάξεων τόσο για Διπλοσυνταξιούχους (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ), όσο και για Μονοσυνταξιούχους (ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ και Ειδική Προσαύξηση) Μηχανικούς Δημοσίου. Τα παραδείγματα τα οποία έχουν λάβει υπόψη τις πρόσφατες σχετικές εγκυκλίους (Εγκύκλιος για διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς.pdf)  και Εγκύκλιος Υπολογισμού Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.pdf) είναι ενδεικτικά για τη μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης και δεν είναι οριστικά, ούτε για να παρθούν κατά γράμμα μια και ακόμα περιμένουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν τις πρώτες συντάξεις σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό Ν.4387/16. Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το αρμόδιο Υπουργείο, είχαν κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Είναι διαθέσιμα σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς.

Παράδειγμα Φύλλο 1: 35 έτη Δημόσιο και 35 έτη ΤΣΜΕΔΕ
Παράδειγμα Φύλλο 2: 40 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ και 36 χρόνια Ειδική Προσαύξηση

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2204:2018-03-13-11-33-20&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23