Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/10/18

Αίτημα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2373:2018-10-01-09-35-10&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                 
        Αθήνα, 1/10/2018.
Αρ. Πρωτ. :. 7514                                   
              Προς :    Υπουργό Εσωτερικών κ.  Αλέξη Χαρίτση

Θέμα : Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα του Κλάδου των Μηχανικών
          Δημοσίου.
Κύριε Υπουργέ,
   Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Tο εργασιακό – επιστημονικό αντικείμενο των χιλιάδες μελών μας, καλύπτει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
      Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για να σας ενημερώσουμε για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
  • Υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και αναγκαίες προσλήψεις
  • Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του «Κλεισθένη» όπως: η μη εφαρμογή των προβλέψεων του σχετικά με τη Νομική Κάλυψη, η επαναφορά της προσωπικής διαφοράς και τα προσκόμματα που συναντάμε, η ανάθεση σε ΑΕ αρμοδιοτήτων Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Ζητήματα εφαρμογής του Ν.4495/17 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, όπως η στελέχωση των Παρατηρητηρίων Δόμησης.
  • Εκτός Έδρας Μετακινήσεις.
  • Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους επιβλέποντες Μηχανικούς σε έργα και για τους διενεργούντες αυτοψιών ετοιμόρροπων ή επί τόπου φυσικών καταστροφών.
  • Οργανισμοί Υπηρεσιών και προβάδισμα κατηγοριών.
  • Συλλογική Σύμβαση για μηχανικούς του δημοσίου τομέα. Προσχώρηση της Ομοσπονδίας μας στις ΕΣΣΕ που υπέγραψε το Υπουργείο σας.