Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

29/11/11

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα 22 Νοεμβρίου    2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                            Αρ. Πρωτ.Δ18α/οικ.10762
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ Δ18 Οικ. Υποθέσεων και Προμηθειών
ΤΜΗΜΑ Δ18α Οικ. Διοίκησης
Ταχ. Δ/νση: X. Τρικούπη 182
Tαχ. Κώδικας: 10178 Αθήνα                    ΠΡΟΣ:  Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ
Πληροφορίες: Φ. Αρβανίτη                       Μαυρομματαίων 17
Τηλέφωνο: 2106427700                            ΤΚ 10434 ΑΘΗΝΑ
Fax: 2106410484                                                                           

 

                        ΘΕΜΑ: «Παροχή Πληροφοριών».Ενόψει της εφαρμογής του Νέου Μισθολογίου και για την εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 29 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011), σας ενημερώνουμε ότι το μηνιαίο ακαθάριστο ποσό του επιδόματος 7‰ του Ν.2430/96 για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2011 (τελευταίου μήνα  πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου) για τους ΠΕ Μηχανικούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής του, ανέρχεται στο ποσό των 445,28 €.
Τονίζουμε ότι το παραπάνω ποσό  είναι ισόποσο για όλους τους δικαιούχους και δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό και τη θέση τους.
Στις προσεχείς ημέρες θα γίνει αποστολή ατομικών βεβαιώσεων, σχετικών με το παραπάνω επίδομα, προς όλους τους δικαιούχους Μηχανικούς προκειμένου να τις προσκομίσουν στους εκκαθαριστές των Υπηρεσιών μισθοδοσίας τους.

                                                                                                                 
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Αθανασία Δημητρακά
                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική Διανομή:
  1.Τμήμα Δ18α                                                                                    
2.Χρον. Αρχείο                                    Μ.ΜΑΚΡΗ