Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

5/12/11


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 101

Θεσσαλονίκη  05/12/2011

Προς:

Μέλη μας


Καλούμε τα μέλη μας
Την Πέμπτη 8-12-2011  στις 3:30 μ.μ.
στον 1ο όροφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού
 Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13)

σε  συνάντηση - ενημέρωση με εκπροσώπους της Δικηγορικής Εταιρείας του εργατολόγου  Αναστασίου Πετρόπουλου και συνεργατών, στην οποία απευθύνθηκε η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – εφεδρεία  και  μισθολογικά θέματα που προκύπτουν από τον Ν. 4024/2011.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου