Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/10/11

Συγκέντρωση Μελών


Αρ.Πρωτ.: Οικ.  84

Θεσσαλονίκη 07/10/2011

Προς:

Μέλη μας

Καλούμε τα μέλη μας την

Πέμπτη 13/10/2011 ώρα 10:30πμ
στο κτίριο της τ. ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος
για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης του κλάδου στο νομοσχέδιο για το μισθολόγιο/βαθμολόγιο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να προσέλθουν, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούν.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου