Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/8/20

Ενημέρωση για την καταβολή πόρου

Καταβολή πόρου 6‰
Παρακαλούμε τα μέλη μας να απευθύνονται στην ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας, με αναλυτικό email, σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα με την καταβολή του πόρου. 
Ευχαριστούμε
Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ