Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

12/7/19

Ενημέρωση για τον πόρο. Υπενθύμηση, στις φορολογικές δηλώσεις


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                    Αθήνα, 12/7/2019
Αρ. Πρωτ. : 7860
Προς: Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).
Θέμα : Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο


Συνάδελφοι
Ενημερώνουμε ότι χθες Πέμπτη 11/4/2019, πιστώθηκε ο πόρος για το τα δύο πρώτα δίμηνα του 2019 (Ιανουάριος - Απρίλιος) στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η καταβολή ήταν 49,82 € για όσους δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2019 στο ΤΕΕ και 72 € για όσους το είχαν ξοφλήσει. Δυστυχώς το ΤΕΕ μας ενημέρωσε ότι δε μπόρεσε να προχωρήσει με την παρούσα καταβολή και σε αναδρομικές καταβολές. Στο επόμενο διάστημα θα ανέβουν τα σχετικά εκκαθαριστικά στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Όσον αφορά τις Φορολογικές δηλώσεις του 2018 έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά.

Η καταβολή του διμήνου Μαΐου - Ιουνίου 2019 μάλλον θα γίνει μαζί με το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου τον Οκτώβρη 2019.


http://emdydas.gr/news-po/2372-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-6%E2%80%B0.html


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 4-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7763
Προς: Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών)
  1. Θέμα : Φορολογικές Δηλώσεις και πόρος 6ο/οο

Συνάδελφοι/σες
Σας ενημερώνουμε ότι στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά για τα ποσά που λάβαμε μέσα στο 2018 για τον πόρο 6ο/οο. Συγκεκριμένα στους Κωδικούς 301 ή 302 “Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ (εκτός περιπτ. 2, 3)” και 315 ή 316 “Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περιπτώσεις 1,2,3 και 4) ” έχει αναρτηθεί σε όλους τους δικαιούχους το κάτωθι:
Στον πίνακα εμφανίζονται στοιχεία από τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων, τόκων (εκτός τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιωμάτων βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου των εργοδοτών-φορέων. Όσα ποσά δεν έχουν προσυμπληρωθεί, συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης με εξαίρεση τα αναδρομικά αποδοχών-συντάξεων που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται στοιχεία βεβαιώσεων ή διαφωνείτε με τα εμφανιζόμενα, επικοινωνήστε με τον εργοδότη-φορέα.
Πίνακας Μηνυμάτων
Α.Φ.Μ. μισθωτού
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού
Α.Φ.Μ. Εργοδότη
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη
Είδος Αποδοχών
Ακαθάριστες Αποδοχές
Φορολογητέο ποσό
Φόρος που παρακρατήθηκε
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Έτος αναφοράς

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
090002260
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λοιπά αποδοχών
224,00
215,94
44,80
0,00

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης βεβαιώσεων για τον πόρο.