Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/2/19

Αναγνώριση Intergrated Master - Υπόδειγμα σχετικής αίτησηςΠ.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                               
                                                   Αθήνα,  15/2/2019
Αρ. Πρωτ.:  7704       
                            Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις      
(για ενημέρωση των μελών)
                               
Θέμα: Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Intergrated Master) – Πρόσθετες Σχολές.

Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων μας ανακοινώσεων για το θέμα (12/11/18 και 13/12/18), και κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων επανερχόμαστε με τα κάτωθι:
Α. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό μας μητρώο η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σας (integrated master), θα πρέπει, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018), να προσκομίσουμε στις οικείες διοικητικές υπηρεσίες, με αίτησή μας τη διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση υπαγωγής του τμήματος από το οποίο αποφοιτήσαμε. O κατάλογος με τα μέχρι στιγμής τμήματα και Σχολές που έχουν εκδοθεί οι διαπιστωτικές πράξεις, βρίσκεται σε Υπόμνημα στο τέλος του εγγράφου, μαζί με τα σχετικά ΦΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4369/2016, που τροποποιεί τα άρθρα 80,82 και 83 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου, αλλά αρκεί η κατάθεση του σχετικού τίτλου στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, για τα οφέλη της βαθμολογικής κατάταξης και προαγωγής (ή πλεονάζοντος χρόνου). Υπόδειγμα σχετικής αίτησης βρίσκεται ως επισυναπτόμενο.
Β. Ειδικά για τους αποφοίτους των πολυτεχνικών σχολών του εξωτερικού θα πρέπει να κατατεθεί και η πράξη αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών που κατέχουν από το ΔΟΑΤΑΠ (π. ΔΙΚΑΤΣΑ) μαζί με τη διαπιστωτική απόφαση υπαγωγής του τμήματος στο οποίο αναφέρεται η ισοτιμία  και η αντιστοίχιση του (συνήθως τμημάτων του ΕΜΠ). Για τις περιπτώσεις αυτές έχει απευθυνθεί ερώτημα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά. Από την πρώτη στιγμή θέση μας είναι ότι εφόσον υπάρχει ισοτιμία και αντιστοιχία με τα Ελληνικά Πολυτεχνεία είναι αυτονόητη η επέκταση του Μάστερ και σε αυτούς τους συναδέλφους.
Γ. Όσον αφορά τις Σχολές και τα Τμήματα που απουσιάζουν από τις μέχρι στιγμής διαπιστωτικές πράξεις, οφείλει το Υπουργείο Παιδείας που τις εκδίδει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έκδοση τους. Ενημερώνουμε πάντως ότι στις 4/2/2019 εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’ 204/2019 με τις διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υπαγωγή των Τμημάτων ΗΜ&ΜΥ και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ καθώς και των Μηχανικών Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οπότε ως κύρια εκκρεμότητα παραμένουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΑΠΘ.
Δ. Όσον αφορά τη μοριοδότηση των Ιntergrated Master, θέσαμε το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να υπάρξει μια πιο ισότιμη σχέση μεταξύ των διάφορων Μεταπτυχιακών τίτλων. Σε ενδεχόμενη τροποποίηση του Ν.4369/16 υπήρχε δέσμευση ότι θα εξεταστεί και το θέμα αυτό.
Ε.  Τέλος ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχουμε αποστείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Μισθολογική Αναγνώριση του Intergrated Master. H «επιβάρυνση» που προκαλεί στον προϋπολογισμό είναι ελάχιστη και επιμένουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη της κυβέρνησης να δώσει άμεσα νομοθετική λύση για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να αρνείται να μας συναντήσει και να συζητήσει μαζί μας και την άρνηση του αυτή τη χρεώνεται ολόκληρη η κυβέρνηση.

http://www.emdydas.gr/news-po/2314-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-intergrated-master-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82.html


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΕΙ    ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3524/B΄/21-08-18)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΜ&ΜΗΥ
(ΦΕΚ Β’ 204/2019)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΦΕΚ Β’ 204/2019)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΦΕΚ: 3900Β΄/7-9-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΦΕΚ: 3900Β΄/7-9-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)