Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

14/2/19

Ενημέρωση για την καταβολή του πόρου 6ο/οο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  14/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7701                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα :  Ενημέρωση και αποδεικτικά καταβολών του πόρου 6ο/οο

Συνάδελφοι
     Σε συνέχεια προηγούμενου μας εγγράφου ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσωΕΑΠ και με χρήση των κωδικών μας του TaxisNet έχει αναρτηθεί στο μήνα Οκτώβρη του 2018 αποδεικτικό καταβολής του πόρου 6ο/οο για το πρώτο δίμηνο του 2018 και στο μήνα Νοέμβρη για τα επόμενα 4 δίμηνα. Το αποδεικτικό του Νοέμβρη έχει ως εξής και αποτυπώνει τις κρατήσεις που γίνονται στον πόρο.
Είδος
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ πληρ. 13 επομένου
Φορέας
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΦΜ Φορέα
090002260
Επώνυμο

Όνομα

ΑΦΜ

ΑΜΜ

ΑΜΚΑ

ΑΔΤ

Κατηγορία
Βαθμός-ΜΚ
ΑΝΕΥ
Χωρίς Βαθμό
Ασφαλισμένος

Τράπεζα
IBAN


ΑΠΟΔΟΧΕΣ 11ου του 2018 από 01/11/2018 έως 30/11/2018
Μικτές αποδοχές
Λοιπές αποζημιώσεις
174,00
Σύνολο αποδοχών:
174,00
Κρατήσεις
Φόρος Αυτοτελής
34,80
Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου
1,04
Λοιπά τέλη χαρτοσήμου
5,22
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
43,32
Σύνολο κρατήσεων:
84,38

Ημερομηνία καταβολής 13-12-2018
89,62 €
Πληρωτέο ποσό
89,62 €

Οι διαδικασίες καταβολής της 6ης δόσης του 2018 καθυστερούν γιατί υπάρχει κώλυμα στη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του πόρου λόγω ανάγκης αντικατάστασης Υπηρεσιακών μελών της. Κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου. Το μεικτό ποσό θα είναι περίπου  75 € ανά συνάδελφο.
Ενημερώνουμε τέλος ότι σε σχέση με τα αναδρομικά του κατηργημένου πόρου και μετά από τη σχετική Εξουσιοδότηση που δόθηκε το Νοέμβρη πιέζουμε ώστε να εκδοθεί σύντομα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απόδοση μέρους του στους δικαιούχους μηχανικούς.

http://www.emdydas.gr/news-po/2311-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0.html