Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/11/16

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29-30/11ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016 από 11:00 μέχρι πέρας ωραρίου

και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της δίκης και την

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016 από 09:00 μέχρι πέρας ωραρίου


Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, σας καλεί να παραστείτε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στην εκδίκαση της έφεσης στην πρωτόδικη καταδίκη της συναδέλφου μηχανικού Γενικού Γραμματέα της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ Κριστίνας Μακνέα, που απλά επιτέλεσε τα τυπικά υπηρεσιακά της καθήκοντα όπως ΟΦΕΙΛΕ. Τυχόν καταδικαστική απόφαση θα σημάνει δυσάρεστες περιπέτειες για την υπηρεσιακή της εξέλιξη και οικονομική εξόντωση με τη απαίτηση για αποζημίωση από τους “θιγόμενους”.
     Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
     Λέμε ΝΑΙ στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου από οποιαδήποτε πόστο
     Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες.