Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

12/5/14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΣΒΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το παράλογο της Υ.Α.Σ.Β.Ε. !

Με τις διατάξεις τον Ν. 4199/2013 η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.), μια υπηρεσία με τεράστιο έργο στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και κυρίως σεισμόπληκτων και πλημμυροπαθών, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και ταυτόχρονα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες για αποκατάσταση πληγέντων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Ν.867/79). Το προσωπικό της, αλλά και το προσωπικό από όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της υπόλοιπης Ελλάδας τέθηκε σε διαθεσιμότητα για οχτώ (!) μήνες από 31-10-2013 ενώ μπορούσαν να είχαν μεταφερθεί άμεσα. Στο διάστημα αυτό συνέβησαν οι πλημμύρες στη Ρόδο και οι σεισμοί στην Κεφαλλονιά, οπότε και ανακλήθηκαν εσπευσμένα από την (παράλογη) διαθεσιμότητα μηχανικοί των τοπικών υπηρεσιών αποκατάστασης σεισμοπλήκτων
Σήμερα, οι υπηρεσίες αυτές επαναλειτουργούν μετά την μεταφορά τους. Τα τραγελαφικά όμως δεν έχουν τελειώσει. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν αμείβονται με το μισθό του νεοεισερχόμενου, αφού καταργήθηκαν οι προσωπικές διαφορές που είχαν σαν υπάλληλοι της πρώην ΥΑΣΒΕ, χωρίς όμως ταυτόχρονα να αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας για τους νεοεισερχόμενους όπως ορίζεται στο Ν.4024/11 του ενιαίου μισθολογίου/βαθμολογίου. Παρόλο που με το αρ. 51 του Ν. 3905/10 ορίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31.12.2010, οι προϊστάμενοι τμημάτων και διεύθυνσης, τοποθετήθηκαν σαν αναπληρωτές των εαυτών τους, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια. Ούτε απουσιάζουν, ούτε κωλύονται, όπως επικαλείται η απόφαση ορισμού τους ως αναπληρωτές. Δυστυχώς, πρόκειται για ακόμα ένα παραλογισμό του “εκσυγχρονισμού” της δημόσιας διοίκησης.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς