Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

3/4/09

3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(από την έναρξη του ωραρίου)
Τρίτη 7 Απριλίου 2009

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Ομογενοποίηση των αποδοχών μας σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
• Καμιά περικοπή στους μισθούς και τα επιδόματα προκειμένου να ενισχυθεί το Τ.Π.Δ.Υ. όπως προτείνει ο Πρόεδρος του Ταμείου. Το Κράτος να καλύψει τώρα τα ελλείμματα που οι Κυβερνήσεις δημιούργησαν στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
• Τροποποίηση τώρα της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικής με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, ώστε να αρθεί κάθε επιφύλαξη από τις Υπηρεσίες εντελλομένων εξόδων και να συνεχίσουν να τα καταβάλλουν χωρίς πρόβλημα σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη μας που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους όπως προκύπτει από το Νόμο. Επιπρόσθετα και σχετικά με το ζήτημα των εκτός έδρας μετακινήσεων των Διπλωματούχων Μηχανικών διεκδικούμε :
α) Να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία σε υπηρεσίες που δεν εφαρμόζεται (πχ. Υπ. Πολιτισμού, Υπ. Εθνικής Άμυνας, Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.).
β) Να υπάρξει μέριμνα για την άμεση αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών των ήδη πραγματοποιηθέντων οδοιπορικών εξόδων παρελθόντος έτους.
γ) Να υπάρξει έγκαιρος και αντικειμενικός προσδιορισμός των πραγματικών αναγκών για το 2009 και η αντίστοιχη αυτού του προγραμματισμού διασφάλιση των απαιτουμένων κονδυλίων, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα και για το 2009.
δ) Να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ώστε το συντομότερο δυνατόν να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο το σχετικό με τους πόρους, έτσι ώστε σ΄ εκείνους τους Φορείς που δεν επαρκούν, να δοθεί οριστική λύση.
ε) Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και μικρών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, να εξεταστεί μέσα από διάλογο μεταξύ ΥΠΕΣΔΔΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ και Ομοσπονδίας, η τροποποίηση του χιλιομετρικού πλαφόν που τίθεται από το νόμο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα κάλυψης των εκτός έδρας μετακινήσεων και τους συναδέλφους μας αυτών των υπηρεσιών. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι λόγω ιδιαιτερότητας έχει από το παρελθόν θεσμοθετεί δραστική μείωση του χιλιομετρικού πλαφόν (10 km) για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος


Χρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός