Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

14/6/21

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου μελών ΕΜΔΥΔΑΣ

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευχαριστεί τους 2.103 συναδέλφους/σες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο που αναρτήσαμε. Αποτελούν ένα πολύ ικανοποιητικό δείγμα (άνω του 25% των μελών μας) και βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη δράση και τις διεκδικήσεις μας. Προχωράμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μια και η πιο σοβαρή επεξεργασία τους απαιτεί χρόνο.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου μελών ΕΜΔΥΔΑΣ