Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/7/17

Συνδρομές παρελθόντων ετών

Με αφορμή πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλέφωνα σχετικά με οφειλές παρελθόντων ετών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ ισχύουν τα παρακάτω:
Όσοι οφείλουν εισφορές για το διάστημα 2012 έως σήμερα (σύνολο όφειλής 180 €) θα θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι καταβάλλοντας το ποσό των 50 €.
Όσοι τακτοποιήθηκαν οικονομικά έως και το έτος 2015 στις εκλογές του 2016 (σύνολο οφειλής 60 €) θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 40 €.
Όσοι είναι τακτοποιημένοι έως και το 2016 θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 30€ για το έτος 2017.
Η καταβολή των παραπάνω συνδρομών μπορεί να γίνεται άμεσα με χρήση της παρακράτησης μέσω μισθοδοσίας ή απευθείας κατάθεση στην Τράπεζα.
Για προσωπική ενημέρωση αποστολή email στο kmemdydas@gmail.com