Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/7/16

ο ΤΕΕ θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πανάκεια


Αρ. Πρωτ. 18 Θεσσαλονίκη, 28/07/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΤΕΕ θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πανάκειαΕίναι αναμφισβήτητο ότι ένας ισχυρός και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας διασφαλίζει ΚΑΙ τον πολίτη ΚΑΙ τους επαγγελματίες (μηχανικούς ή μη). Οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν αποδείξει στο παρελθόν, και συνεχίζουν να αποδεικνύουν, ότι αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Δημοσίου, με δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε τεχνικές, οικονομικές, νομικές και διοικητικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση των θεμάτων που τους ανατίθενται σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον.


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμικός εκφραστής ΟΛΩΝ των μηχανικών, θα έπρεπε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την ανάγκη της καλής λειτουργίας του Δημοσίου και την αξία των μηχανικών του Δημοσίου. Ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρόεδρου του ΤΕΕ κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΚΕΔE, αντί να προάγουν την ενίσχυση του Δημοσίου τομέα με τους απαραίτητους νέους μηχανικούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, ζήτησε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο τομέα σε ιδιώτες!

Θεωρούμε ότι τέτοιες προτάσεις οδηγούν σε διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και την απαραίτητη διαφάνεια και ισονομία. Ταυτόχρονα η απαξίωση αυτή, τόσο του απαραίτητου Δημοσίου, όσο και των μηχανικών που σήμερα διασφαλίζουν με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες τη λειτουργία του, θεωρούμε ότι δε συνάδει με το ρόλο που περιμένουν οι συνάδελφοι από ένα ΤΕΕ όλων των μηχανικών και απαξιώνει το ίδιο το ΤΕΕ στα μάτια τους. Ελπίζουμε και περιμένουμε περισσότερο δημιουργική συμβολή του ΤΕΕ στο μέλλον.