Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/6/16

Ανακοίνωση-καταγγελία ΠΚΜ

Ανακοίνωση-καταγγελία
Καταγγέλλουμε την προκλητική στάση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διότι τη Δευτέρα 6/6/2016 κατά τη συζήτηση έγκρισης του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των μελών του Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, αρνήθηκε να δώσει το λόγο σε εκπρόσωπο της Ένωσής μας για να διατυπώσει τις απόψεις μας ενώπιον των Περιφερειακών Συμβούλων. Οι προτάσεις μας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του ΟΕΥ.
Με τον τρόπο αυτό απαξιώνει πλήρως το ρόλο των μηχανικών του Δημοσίου και του επίσημου συνδικαλιστικού τους φορέα.
Σημειώνουμε ότι στην Περιφέρεια ΚΜ υπηρετεί μεγάλος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών, μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ.


για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος
signaIT.png
ιωάννης τσιωνᾶς