Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

4/6/15

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2015

ΑΠΟ 9:00 μέχρι πέρας ωραρίου


Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, σας καλεί να παραστείτε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στη συνέχιση της εκδίκασης των εφέσεων στις πρωτόδικες καταδίκες συναδέλφων μηχανικών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Ένωσης (στο υπόγειο), οι οποίοι απλά επιτέλεσαν τα τυπικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα όπως ΟΦΕΙΛΑΝ.

  • Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας.
  • Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες.