Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/1/13Αρ.Πρωτ.: Οικ. 2

Θεσσαλονίκη  10/01/2013

Προς:Κοιν.:

κ. Λιβιεράτο Ευάγγελο,
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ü  blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.Κ. Υπουργέ,

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2966/21.11.2012 έγγραφό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. κ. Στ. Καλαφάτης διαβίβασε σε έντεκα (11) επιλεγμένους φορείς, μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ, την πρόταση του ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία διατυπώθηκε από την Επιτροπή Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης (ΧΩ.ΠΟ.ΜΕ.) που συστήθηκε από το ΥΠΕΚΑ. 

Το πορίσματα της επιτροπής και οι προτάσεις της, μας προκάλεσαν  έντονες ανησυχίες γιατί παράλληλα με τη μείωση των επιπέδων σχεδιασμού, αίρεται και ο δεσμευτικός χαρακτήρας των προβλέψεών του από το επίπεδο εθνικού χωροταξικού έως και Γ.Π.Σ.. Ταυτόχρονα αντί να ενισχυθεί η αποκέντρωση, ακυρώνεται και  η οποία ελάχιστη εναπομείνασα και αίρεται ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονομία τους.
Υποβαθμίζεται ο σχεδιασμός επιπέδου ρυθμιστικού σχεδίου τόσο για την περιοχή της Αθήνας – Αττικής (με την έγκρισή του μέσω Κ.Υ.Α. αντί Νόμου), όσο και κυρίως για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη «συγχώνευση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης στο Περιφερειακό Πλαίσιο Κ. Μακεδονίας ως ειδικό τμήμα», χωρίς να κατονομάζεται μάλιστα ο φορέας εφαρμογής του, στοιχείο που προμηνύει την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης.
Με την πρόταση αυτή αίρεται και ο, επανειλημμένα εξαγγελθείς αλλά ουδέποτε πραγματοποιηθείς, Μητροπολιτικός ρόλος της περιοχής της Θεσσαλονίκης (παρά το γεγονός ότι έχει προωθηθεί Σχέδιο Νόμου για το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, προϊόν ευρείας διαβούλευσης όλων των φορέων της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης) και αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα η Αθήνα / Αττική ως το μόνο μητροπολιτικό κέντρο σε εθνικό επίπεδο.

Τελικά, διαφαίνεται σαφώς ότι με το προτεινόμενο νέο πλαίσιο, με πρόσχημα την ταχύτητα και την ευελιξία, επιχειρείται η πλήρης απορύθμιση του χωροταξικού, πολεοδομικού και, συνεπακόλουθα, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η χωροθέτηση παντός είδους fast track επενδύσεων

Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ ως εκπρόσωπος των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, ζητάει:

q  Να μην ακυρωθεί ο ρυθμιστικός ρόλος των δομών του Ελληνικού Δημοσίου για θέματα καθοριστικά για την ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω της υποκατάστασής τους από εξωθεσμικές «επιτροπές σοφών».
q  Να μην παρακαμφθεί η γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων και ενδιαφερομένων φορέων, τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των πολιτών.
q  Να μην απαξιωθεί το έμπειρο υπηρεσιακό και επιστημονικό δυναμικό που έχει απομείνει στις διοικητικές δομές του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ειδικότερα στην περιοχή μας (εν προκειμένω αυτό του Οργανισμού Θεσσαλονίκης).
q  Να ενδυναμωθεί ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ως Μητροπολιτικής Περιοχής και η σημασία της Βόρειας Ελλάδας στα πλαίσια μιας πολιτικής αειφόρας ανάπτυξης, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της ολοένα διευρυνόμενης υψηλής ανεργίας και μάλιστα των νέων.

Ζητάμε επίσης, ως καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός, να τοποθετηθείτε σχετικά με τα πορίσματα και τις προτάσεις της συγκεκριμένης Επιτροπής και να εγγυηθεί την ύπαρξη του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και το μέλλον των Οργανισμών που είναι στην άμεση κατά τον νόμο εποπτεία του και είναι οι αρμόδιοι της εφαρμογής του – ειδικότερα μάλιστα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης.Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
Ο ΠρόεδροςΙωάννης Τσιωνάς