Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

22/10/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 58

Θεσσαλονίκη  22/10/2012


3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
(από 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.)Συνάδελφοι,
σύμφωνα με όσα έχουμε αναλυτικά καταγράψει στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας και στο εξώδικο που απεύθυνε στην Κυβέρνηση η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. αλλά και την τελευταία απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, με την οποία το Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συμφωνεί, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις του κλάδου μας, που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από 8 Οκτωβρίου μέχρι 18 Οκτωβρίου και για το επόμενο διάστημα, από 19 Οκτωβρίου μέχρι 28 Οκτωβρίου.
Στα πλαίσια αυτά προκηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας και ματαιώνουμε όλες τις δημοπρασίες που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 στην Κεντρική Μακεδονία.
Για το Δ.Σ.
Η Πλειοψηφούσα ΣύμβουλοςΛένα Φουντουλίδου
Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός