Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/5/11

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΔΔ

Διενεργείται σεμινάριο με τίτλο ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ στο Περιφεριακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στη Θεσ/νίκη. διάρκειας 70 ωρών από 30/5.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ (κωδικός σεμιναρίου 81020Ρ11)

Ηλεκτρονικές δηλώσεις εδώ (απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή όπως για κάθε σεμινάριο)