Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

21/3/11


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 22

Θεσσαλονίκη  18/03/2011

Προς:

1.    ΤΕΕ
2.    ΤΕΕ / ΤΚΜ
3.    Πολεοδομίες Κεντρικής Μακεδονίας

Μετά από αναφορές συναδέλφων που εργάζονται στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώθηκαν προβλήματα που αφορούν τη χρήση κωδικών για την κατάθεση αμοιβών μελετών και επιβλέψεων, όπως αυτό εφαρμόζεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ. Τα προβλήματα αφορούν δικαιώματα εκπόνησης και επίβλεψης οικοδομικών έργων από τις διάφορες ειδικότητες Μηχανικών. Συγκεκριμένα στο σύστημα μετά την έκδοση των κωδικών δεν προβαίνει σε κανένα έλεγχο των μελετών που εκπονεί ο εκάστοτε μηχανικός σε σχέση με την ειδικότητα του και τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Αποτέλεσμα είναι μηχανικοί να καταχωρούν και εκτυπώνουν έντυπα αμοιβών για μελέτες ή επιβλέψεις που δεν εμπίπτουν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατάθεση αμοιβών:
α) για μελέτη αντισεισμικού σχεδιασμού των κτιρίων από ειδικότητες που δεν έχουν δικαίωμα εκπόνησής τους
β) για μελέτες κτιριακών έργων από τεχνολόγους έργων υποδομής
γ) για μελέτες εξαρτημένων τοπογραφικών από αρχιτέκτονες ή τεχνολόγους εν γένει, κλπ.

Όταν στους συναδέλφους μηχανικούς δεν γίνεται αποδεκτή η κατάθεση τέτοιων μελετών και αμοιβών από συναδέλφους πολεοδομικών υπηρεσιών, οι ιδιώτες μεταθέτουν την ευθύνη στο σύστημα του ΤΕΕ που τους επέτρεψε να εκτυπώσουν το έντυπο αμοιβής.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποφυγή διενέξεων μεταξύ των ιδιωτών και των υπαλλήλων μηχανικών, παρακαλούμε για τον έλεγχο των επαγγελματικών δικαιωμάτων πριν από την έκδοση του σχετικών κωδικών και κατά τη χρήση τους, ώστε να μην αποτελεί η ύπαρξη του άλλοθι νομιμοποίησης σύνταξης μελετών από μη προβλεπόμενες ειδικότητες. 

Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου