Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/3/11

ΘΕΜΑ: Μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 24

Θεσσαλονίκη 24/03/2011

Προς:Κοιν.:

1.    Υφ.Οικονομικών κ.Σαχινίδη Φίλιππο
2.    Γεν.Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δ/νση Μισθών
22η Δ/νση Μισθολογίου Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ


1.    Μέλη μας
2.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & Site
3.    ΤΕΕ & Ενημερωτικό δελτίο
4.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
5.    blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.


ΘΕΜΑ: Μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Με το υπ’αριθμ. Οικ.2/17986/0022/ 22-2-11 έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών κ.Φίλιππου Σαχινίδη πληροφορηθήκαμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο για ακόμη μία φορά υπάλληλοι με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, προσόντα και αρμοδιότητες θα αμείβονται σε κάθε φορέα διαφορετικά.
Συνεχίζεται επί της ουσίας, ο απαράδεκτος τρόπος άσκησης μισθολογικής πολιτικής επί δεκαετίες, μέσω επιδομάτων διαφορετικών ανά Υπουργείο, ΝΠΔΔ κλπ , που οδήγησε στο σημερινό χάος. Έτσι ενώ από τη μία πλευρά φαίνεται ότι ο σκοπός είναι όλοι οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στον ίδιο φορέα να έχουν τις ίδιες αποδοχές, από την άλλη επιμελώς αγνοείται ότι στους φορείς αυτούς ήδη οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικά επιδόματα άρα και διαφορετικές αποδοχές. Για παράδειγμα οι υπάλληλοι των πρώην Ν.Α., που μετατάχθηκαν εκεί από διάφορα Υπουργεία (Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας κ.α.), διατήρησαν τα επιδόματα του Υπουργείου από το οποίο μετατάχθηκαν, ενώ όσοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν απευθείας στην Ν.Α. λάμβαναν επίδομα σαφώς μικρότερου ύψους από τους συναδέλφους τους.
Με τo ανωτέρω έγγραφο οι υπάλληλοι της πρώην κρατικής Περιφέρειας που μετατάσσονται την Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούν τις αποδοχές τους άρα και τα επιδόματά τους, από όπου και αν προέρχονται (Υπ.Εσωτερικών, Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Επίδομα Περιφέρειας) ενώ οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των πρώην Κρατικών Περιφερειών που μετατάσσονται στην νέα αιρετή Περιφέρεια θα λαμβάνουν τις αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Παραβλέποντας το γεγονός ότι οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α., όπως προαναφέραμε, δεν ήταν ίδιες για όλους τους υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα, γιατί το επίδομα που λάμβαναν εξαρτιόταν από το που προέρχονταν και άρα για ποιες ακριβώς αποδοχές μιλάμε, δεν είναι λογικό να αναρωτηθούμε με ποιο σκεπτικό προτάσσονται οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α., οι οποίες καταργούνται και όχι οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην κρατικής Περιφέρειας, αφού άλλωστε γεωγραφικά/διοικητικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα;

Στην πράξη, η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου σημαίνει ότι από όλες αυτές τις μετατάξεις, ένα μέρος των υπαλλήλων που μετατάσσονται από τις πρώην κρατικές περιφέρειες στις νέες περιφέρεις, (αυτοί που έπαιρναν το επίδομα των Περιφερειών) θα δει τις αποδοχές του να μειώνονται καθώς θα πρέπει να πάρει το επίδομα των πρώην Ν.Α., όταν επαναλαμβάνουμε ότι το λογικό θα ήταν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι της Ν.Α. που μετατάσσονται στις Περιφέρειες να πάρουν το επίδομα των Περιφερειών.
Επίσης αντίστοιχα οι υπάλληλοι των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) εμπαίζονται, αφού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. oικ.2724/19-1-11 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής κ Διακυβέρνησης κ. Γ. Ντόλιου, σε περίπτωση που το σύνολο των αποδοχών τους στη νέα θέση ήταν μικρότερο σε σχέση με εκείνες που λάμβανε πριν τη μετάταξή τους, οι τυχόν επί πλέον τακτικές αποδοχές όπως και τα κάθε είδους επιδόματα, θα διατηρούνταν ως προσωπική διαφορά ,ενώ το έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών, επιβάλλει στους υπαλλήλους των τέως ΤΥΔΚ τις αποδοχές των Δήμων στους οποίους μετακινήθηκαν, χωρίς να γίνεται καμία μνεία για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του καθήκοντος της επίβλεψης εντός των ορίων των νομών, που φυσικά οι Δήμοι δεν διαθέτουν.
Παρόμοια και οι υπάλληλοι των πρώην Ν.Α. που μετατάχθηκαν στους Δήμους, χάνουν τα επιδόματά τους, ενώ οι συνάδελφοί τους που μετατάσσονται στην Περιφέρεια τα διατηρούν. Παρατηρήθηκαν μάλιστα  ορισμένες περιπτώσεις που δεν τους καταβάλλονται ούτε τα αντίστοιχα επιδόματα του νέου φορέα και συνεπώς υφίστανται επί πλέον μείωση των ήδη περικομμένων αποδοχών τους. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος ο Νόμος του Καλλικράτη προέβλεπε ότι οι υπάλληλοι θα διατηρούσαν τις αποδοχές τους μετά τις μετατάξεις.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν για τη σπουδή και τη σκοπιμότητα όλων αυτών των μέτρων, εν αναμονή μάλιστα του ενιαίου μισθολογίου, που βέβαια μόνο τρόμο προκαλεί στους υπαλλήλους, Και αυτό γιατί ενώ όλοι μας, γενικά, συμφωνούμε για την εφαρμογή ενός δίκαιου και αξιοκρατικού μισθολογίου στον Δημόσιο Τομέα, βλέποντας στην πράξη τα μέτρα που πάρθηκαν μέχρι σήμερα (περικοπές 20% στα επιδόματα μας, εξαφάνιση του 13ου-14ου μισθού, πάγωμα μισθών με παράλληλη αύξηση έμμεσων φόρων, τιμολογίων ΔΕΚΟ κλπ), σε συνδυασμό με τη περιρρέουσα φιλολογία από τα ΜΜΕ για περαιτέρω περικοπές, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι επίκειται και νέα σφοδρή επίθεση στις αποδοχές μας.
Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να καταργήσετε τις διατάξεις των Ν.3899/10 και 3845/10, που εφαρμόζει η εγκύκλιός σας και οδηγούν σε νέες ανισότητες στον Δημόσιο Τομέα και μέσα από ένα σύγχρονο κλαδικό μισθολόγιο ανάλογο προσόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια και η ομογενοποίηση των αποδοχών μας.

Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου