Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/11/08

3η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 72

Θεσσαλονίκη 28/5/2008


Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

1. Χρ. Μακρής
2. Κ. Αραβίδου
3. Η. Ζηκοπούλου
4. Ο. Ζηκοπούλου
5. Γ. Μανασσής
6. Μ. Μαργαριτόπουλος
7. Ν. Ταχτσίδης
8. Λ. Φουντουλίδου
9. Γ. ΧρίστογλουΘέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2/06/2008 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Δ.Σ.,

2. Τρέχοντα θέματα

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δεύτερα 2 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός