Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/3/19

Εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση

1)      Εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση (Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του Ν.4387/16).   .doc 
2)      Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του ν.4387/2016.  .pdf

http://www.emdydas.gr/news-po/2348-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CE%BD-17,19-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-36-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4387-16.html