Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/8/16

Επιστολή σε Βερναρδάκη για προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 20    Θεσσαλονίκη, 11/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΣΔΑ
              Χριστόφορο Βερναρδάκη
        Τηλ: 213 1313 590, 508
 Φαξ: 210 36 41 048
 Email: ypourgos@ydmed.gov.gr
KOIN.:  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τηλ.: 213.131-3215, -3240, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr
       

Θέμα: Προθεσμία Π.Δ. 69/2016 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ. Έτσι προκαλεί ικανοποίηση η θεσμοθέτηση της με το Π.Δ. 69/16 το οποίο ικανοποιεί το αίτημα αυτό.
Ωστόσο, στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 που εκδόθηκε από το Υπουργείο σας τίθεται ασφυκτική προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης η 31η Αυγούστου, η οποία δεν προβλέπονταν στο Π.Δ. Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα είναι στενό για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα, λόγω των καλοκαιρινών αδειών πολλοί απουσιάζουν και αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο ή και καθιστά αδύνατη την κατάθεση αίτησης για αυτούς.
Πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας και πέρα της παραπάνω προθεσμίας ώστε να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που παρέχεται με το Π.Δ. όλοι όσοι το δικαιούνται.

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος

signaIT.png


                                                              ιωάννης τσιωνάς