Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/7/14

Αξιολόγηση

Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σχετικά με την αξιολόγηση είναι ότι η διαδικασία δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες του Υπουργού καθώς σε πολλές υπηρεσίες δεν έχουν γίνει καν οι ποσοστώσεις, σε πολλές όπου έγιναν και μοιράστηκαν τα φύλλα αξιολόγησης έχουν κατατεθεί χωρίς να συμπληρωθούν στα πρωτοβάθμια σωματεία σε μεγάλα ποσοστά.
Είναι χαρακτηριστικές οι επιστολές που έχουν αποσταλεί στον Υπουργό τόσο από τους Γενικούς Διευθυντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που στηλιτεύουν τη θεσμοθετημένη αξιολόγηση.