Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/2/12
Θεσσαλονίκη  23/02/2012


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.) και ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. εκφράζει ομόφωνα την κατηγορηματική αντίθεσή της στην κατάργηση των οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
Πρόκειται για δυο Οργανισμούς που λειτουργούν για 81 χρόνια ο Ο.Ε.Ε. και 58 χρόνια ο Ο.Ε.Κ., χωρίς να έχουν επιβαρύνει με ούτε  ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όλο το έργο των οργανισμών αυτών, τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοί των υπαλλήλων τους, καλύπτονται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.
Οι δυο αυτοί οργανισμοί συμβάλλουν σημαντικότατα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας (κυρίως στον κατασκευαστικό και τον τουριστικό τομέα) ενώ παράλληλα παρέχουν κοινωνική στήριξη στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα των εργαζομένων.
Ζητάμε να μην καταργηθούν οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας και να συνεχιστεί το έργο τους καθώς αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόνοια.
Ζητάμε επίσης, να διασφαλισθούν οι 1400 θέσεις εργασίας των εργαζομένων στους οργανισμούς αυτούς, από τους οποίους περισσότεροι από 250 είναι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου