Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

5/11/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καλούμε τα μέλη μας την

Πέμπτη 11/11/2010 ώρα 10:30 πμ
στο κτίριο της τ. ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος

για συζήτηση/ενημέρωση σχετικά με τη σφοδρή επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στη χώρα μας και τις επιπτώσεις της στον χώρο του Δημοσίου Τομέα και ειδικότερα στον κλάδο μας.

Στόχος της συγκέντρωσης είναι η καταγραφή των απόψεων, εκτιμήσεων και διαθέσεων των μελών μας και η μεταφορά τους στο Γενικό Συμβούλιο που συγκάλεσε η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 18/11/2010 στην Αθήνα, ώστε οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους αντίδρασης του κλάδου να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα και συναίνεση.