Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

27/2/18

Διαβούλευση με τους μηχανικούς Δ.Υ. με τη μορφή ερωτηματολογίου σε google forms

"Συνάδελφοι,
σας απευθύνουμε αυτό το μήνυμα για να σας ενημερώσουμε για τη δημιουργία της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας που συνέστησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από πρόταση της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ/Μ.
Κεντρικός στόχος της Δ.Ο.Ε. είναι η διερεύνηση δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στις τεχνικές και πολεοδομικές υπηρεσίες καθώς και σε όσες υπηρεσίες του δημοσίου εμπλέκονται μηχανικοί και η προώθηση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διαρκή Ομάδα Εργασίας δείτε τον προγραμματισμό (συνημμένο αρχείο).

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συνεργασία του συνόλου των συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι αφενός θα βοηθήσουν ενεργά στον εντοπισμό των κρισιμότερων δυσλειτουργιών/προβλημάτων που εμφανίζονται στους φορείς του δημόσιου τομέα με τεχνικό ενδιαφέρον και αφετέρου θα συνεισφέρουν με προτάσεις και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων κατά τομέα απασχόλησης.

Πιστεύουμε ότι ότι με θετικό και συμμετοχικό πνεύμα μπορούμε να φέρουμε θετικές αλλαγές στους χώρους εργασίας μας. 
Η συμμετοχή όλων μας θα δώσει δυναμική στο εγχείρημα.
  
Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ πατώντας το παρακάτω link:
ΜΑΖΙ ΜΗΧΑΝΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΛΟ